Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényszervezettani Tanszék
Kezdõlap
Aktuális
Munkatársak
OKTATÁS
Kutatás 
Bevezetés a növénytanba
Növényszervezettan
Sejttan
Mikológia
Gyógyszerészi növénytan
Szakirányú képzés
Egyéb

Anyagok a BEVEZETÉS A NÖVÉNYTANBA címû tárgyhoz:
  Segédanyagok az elõadásokhoz: 1. segédanyag; 2. segédanyag; 3. segédanyag; 4. segédanyag; 5. segédanyag; 6. segédanyag;

  2016/17tanév:
  1. ZH eredmények

Anyagok a NÖVÉNYSZERVEZETTAN címû tárgyhoz:
2010/2011
  II félév:
     B.Sc. Növényszervezettan I. elõadás segédanyagai: 1. vázlat  2. vázlat3. vázlat4. vázlat5. vázlat
     B.Sc. Növényszervezettan II. elõadás segédanyagai: 1. elõadás   1.A elõadás   2-3. elõadás   4. elõadás   5. elõadás   6. elõadás   7. elõadás   8. elõadás   9. elõadás   10. elõadás   11. elõadás

2011/2012
   B.Sc. Növényszervezettan I. elõadás segédanyagai: Instrukciók; Botanika; Algák; Mohák és harasztok, elõtelepek; Merisztémák; Epidermisz; Fotoszintetizáló alapszövet; Kiválasztó alapszövet; Szilárdító alapszövet, alapszövetek; Szállítószövet I.; Szállítószövet II.;
2012/2013
  B.Sc. Növényszervezettan II. elõadás segédanyagai: Szervezettan; Embriológia; Gyökér I.; Gyökér II.; Hajtás I.; Hajtás II.; Levél I.; Levél II., Szaporító szervek; Virág; Mag és termés;
  B.Sc. Növényszervezettan II. Vizsgatémák
  II. félév:
   1. ZH eredményei

Gyakorlati segédanyag: Rügyes ág morfológia; Mikrotechnika gyakorlat;

Gyöngyszemek:
Best of... 2008/9 NsztII ZhI
Best of... 2008/9 NsztI ZhI
Best of... 2010/11 NsztI
Best of... 2010/11, Best of... 2010/11 2. év
Best of... 2011/12 NsztI

B.Sc. Növényszervezettan - Szigorlati tételek (2014)
Szigorlati tételek Növényszervezettanból - biológus, 10 féléves képzés

  Növényszervezettani vizsgáló módszerek:

Anyagok a SEJTTAN címû tárgyhoz
  Kollokviumi tételek és tantárgyi program

Anyagok a MIKOLÓGIA címû tárgyhoz:
  Vizsgaeredmények:
  Tematika
  Kollokviumi tételek - posztgraduális
  Szigorlati tételek - posztgraduális
 

Anyagok a GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN címû tárgyhoz
Elõadások anyagai - 1. félév: Bevezetés; Plasztiszok, sejtfal; Mitokondrium, lebontás; Sejtmag, fehérjeszintézis, N anyagcsere; Testalakulás; Bõrszövet, exogén kiválasztás; Alapszövetek, endogén kiválasztás; Szállítószövetek; Mag, csírázás, gyökér; Hajtástengely, fatörzs;
Elõadások anyagai - 2. félév: Víz és ásványi anyag; Generatív test; Virágbiológia; Mikro-, makrospóragenezis, mag; Termések;
Gyakorlati tematika - 1. félév: 1.2.3.   2. félév: 1. 2.
Növénylisták: 1-2. Növények   2. félév: 1-2. Növények
Szigorlati tételek

A SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSHEZ kapcsolódó anyagok:
   A mikológia alszakirány képzési terve
 

Egyéb oktatási anyagok:
  Gombaismereti tanfolyam 2008-as programja
  Fajlista
  A gombaszakellenõri vizsga tételei