PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK
 

1. Bóka K., Jakucs E.: Növényszervezettani gyakorlatok II. (egyetemi jegyzet) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993

2. Jakucs E.: Magyarország gombavilága (In: Pannon Enciklopédia) Dunakanyar Kiadó, Budapest 1995

3. Jakucs E. : Bevezetés a mikológiába (egyetemi jegyzet) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1996

4. Jakucs E.: A mikológia alapjai (egyetemi tankönyv) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (1999, 2003)

5. Jakucs E. (2000) Általános mikológiai alapismeretek. In: Mikológiai ismeretek. Mikol. Közlem. különkiadása, Magyar Mikológiai társaság Budapest, 2000

6. Jakucs E.- Vajna L. (szerk.) Mikológia (pp. 1-477). Agroinform Kiadó, Budapest, 2003.

7. Jakucs E. Gombaszimbiózisok. (in: Jakucs E.- Vajna L. (szerk.) Mikológia (pp. 273-306). Agroinform Kiadó, Budapest, 2003.

8. Bóka K., Jakucs E., Kristóf Z., Vági P. Növényszervezettani gyakorlatok I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.

9. Jakucs E. A gombák törzsei. In.: Tuba Z.- Szerdahelyi T., Engloner A., Nagy J. (szerk.) Botanika II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007

TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK:

1. Jakucs E.: (1980): Néhány fungicid anyag hatása gombakonídiumok csírázására  Bot. Közl. 67, 141-144

2. Király I., Jakucs E., Lásztity D. (1982): A PNDP hatása a nukleinsavszintézisre és a tRNS-ek akceptor aktivitására  Bot. Közl. 69, 213

3. Jakucs, E., Rácz, I., Lásztity, D. (1982): Effect of PNDP on the minor nucleotide content of Fusarium oxysporum  Acta Biochim. Biophys. Acad. Sci. Hung. 17, 31

4. Jakucs, E., Rácz, I., Lásztity, D. (1982): Effect of a new fungicide /PNDP/ on the minor nucleotide content of Fusarium oxysporum  Acta Microbiol. Hung. 31, 27-33

5. Mikite, G., Jakucs, E., Kis-Tamás, A., Darvas, F., Lopata, A. (1982): Synthesis and antifungal activity of new nitroalcohol derivatives  Pestic. Sci. 13, 557-562   IF=1,66

6. Lopata, A., Darvas, F., Valkó, K., Mikite, G., Jakucs, E., Kis-Tamás, A. (1983): Structure-activity relationships in a series of new nitroalcohol derivatives  Pestic. Sci. 14, 513-520         IF 1,66

7. Rácz, I., Jakucs, E., Kis-Tamás, A., Lásztity, D. (1984): The effect of /±/-threo-1-phenyl-2-nitro-1,3-diacetoxy-propane on the intensity of respiration in some higher plants and Fusarium oxysporum  Acta Agronomica Acad. Sci. Hung. 33, 349-352

8. Király, I., Jakucs, E., Rácz, I., Lásztity, D. (1985): Effect of the fungicide fenitropan on the metabolism of some higher plants and Fusarium oxysporum  Pestic. Sci. 16, 1-9         IF 1,66

9. Jakucs E., Vetter J., Stefanovits P. (1987): Néhány gombafaj cellulóz- és ligninbontó képességének összehasonlító vizsgálata  Mikol. Közlem. 1987/1. 39-50

10. Lásztity, D., Rácz, I., Király, I., Jakucs, E., Páldi, E. (1991): Effect of light on the activity of the protein synthesising system of wheat seedling  Plant Science 77, 173-176          IF=1.384

11. Jakucs E. (1991): A gombák szerepe a cellulóz és lignin lebontásában  Mikol. Közlem. 1990/1-3.

12. Jakucs, E., Vetter, J. (1992): Comparative studies on the lignocellulose degrading ability of various fungus species  Int. J. Mycol. Lichenol. 5, 217-235

13. Bóka K., Vasas G., Jakucs E. (1993): A spóramintázat, mint differenciális bélyeg SEM vizsgálata a Russula nemzetség egyes szekcióiban  Annal Univ. Sci. Budapest Rolando Eötvös Nom. 43-44, 99-100

14. Jakucs E., Vetter J. (1993): Különbözõ gombafajok celluláz aktivitásának összehasonlítása  Mikol. Közlem. 32, 17-30

15. Jakucs, E., Rácz, I., Lásztity, D. (1994): Some characteristics and partial purification of the Ganoderma lucidum cellulase system  Acta Microbiol. Hung.  41, 23-31

16. Szedlay Gy., Jakucs E., Bóka K., Gyurján I. (1994): Hazai pecsétviaszgomba törzsek morfológiai és hatóanyag vizsgálata  Mikol. Közlem. 33, 75-76

17. Jakucs, E., Várallyay, É. (1995): A simple and rapid semiquantitative method for measuring cellulase activity in agar media  Acta Microbiol. Hung. 42, 77-80

18. Bratek, Z., Jakucs, E., Bóka, K., Szedlay, G. (1996): Mycorrhizae between black locust (Robinia pseudoacacia) and Terfezia terfezioides  Mycorrhiza 6, 271-274
IF =1,87

19. Szedlay, G., Jakucs, E., Bóka, K., Boldizsár, I. (1996): Macro- and micromorphological characteristics of Ganoderma lucidum Karsten isolated in Hungary  Annls. hist. - nat. Mus. natn. hung. 88, 57-68

20. Jakucs E. (1996): Az ektomikorrhizák morfológiai vizsgálatának módszerei  Mikol. Közlem. 35, 9-30

21. Jakucs E. (1997): Az eddig ismert magyarországi tölgymikorrhizák határozókulcsa. Mikol. Közlem. 36, 35-38.

22. Jakucs, E., Agerer, R., Bratek, Z. (1997):“Quercirhiza fibulocystidiata” + Quercus spp. Descriptions of Ectomycorrhizae 2, 67-72,

23. Jakucs, E.(1998): “Fagirhiza vermiculiformis” + Fagus sylvatica L. Descriptions of Ectomycorrhizae 3 , 7-11

24. Jakucs, E., Bratek, Z , Agerer, R. (1998): Rhizopogon vulgaris var. intermedius Svrcek+ Pinus nigra Arn Descriptions of Ectomycorrhizae 3 , 111-116

25. Jakucs, E., Bratek, Z , Agerer, R. (1998): Genea verrucosa Vitt. + Quercus robur L. Descriptions of Ectomycorrhizae 3, 19-23

26. Jakucs, E., Agerer, R. (1998): Fagirhiza vermiculuformis. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 118, Schwabisch Gmünd

27. Jakucs, E., Agerer, R., Bratek, Z. (1998): Quercirhiza fibulocystidiata. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 132, Schwabisch Gmünd

28. Jakucs, E., Bratek, Z. (1998): Genea verrucosa. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 120, Schwabisch Gmünd

29. Jakucs, E., Bratek, Z. (1998): Rhizopogon vulgaris var. intermedius. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 136, Schwabisch Gmünd

30. Szedlay, G., Jakucs, E., Boldizsár, I., Bóka, K.(1998): Basidiocarp and mycelium morphology of Ganoderma lucidum Karst. Strains isolated in Hungary. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 46, 41-52

31. Jakucs, E., Magyar, L., Beenken, L. (1999): Hebeloma ammophilum Bohus + Fumana procumbens (Dun.) Gr. Godr. Descriptions of Ectomycorrhizae 4: 49-54

32. Magyar, L., Beenken, L. Jakucs, E.(1999): Inocybe heimii  Bon + Fumana procumbens (Dun.) Gr. Godr. Descriptions of Ectomycorrhizae 4: 61-65

33. Jakucs, E., Beenken, L. (1999): Russula amoenolens Romagn. + Populus alba L. Descriptions of Ectomycorrhizae 4: 115-119

34. Jakucs, E., Agerer, R. (1999) Scleroderma bovista Fr. + Populus alba L. Descriptions of Ectomycorrhizae 4: 121-126

35. Jakucs, E., Agerer, R. (1999) Tomentella pilosa (Burt.) Bourdot & Galzin + Populus alba L. Descriptions of Ectomycorrhizae 4: 121-126

36. Jakucs, E., Majoros, É., Beenken, L. 2001. Lactarius controversus Pers. + Populus alba L. Descriptions of Ectomycorrhizae 5: 55-59.

37. Jakucs, E., Agerer, R.. 2001. Tomentella subtestacea Bourdot& Galzin + Populus alba L. Descriptions of Ectomycorrhizae 5: 213-219.

38. Jakucs, E. 2001. “Quercirhiza albo-violacea” + Quercus robur L. Descriptions of Ectomycorrhizae 5: 61-65.

39. Jakucs, E., Beenken, L. 2001. Xerocomus lanatus (Rostk.) Sing. + Quercus cerris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 5: 221-225.

40. Kovács, M. G., Jakucs, E. 2001. “Helianthemirhiza hirsuta” + Helianthemum ovatum (Viv.) Dun. Descriptions of Ectomycorrhizae 5: 49-53.

41. Köljalg, U., Jakucs, E., Bóka, K., Agerer, R. (2001) Three ectomycorrhizae with cystidia formed by different Tomentella species as revealed by rDNA ITS sequences and anatomical characteristics. Folia Cryptog. Estonica 38: 27-39.

42. Kovács M. G., Jakucs, E., Manjón, J.L., Esteve-Raventós, F., Díez, J. 2002. Cortinarius hinnuleus Fr.+ Betula celtiberica Rothm. et Vase. Descriptions of Ectomycorrhizae 6: 7-11

43. Jakucs E. (2002) Ectomycorrhizae of Populus alba L. in South Hungary. Phyton 42: 199-210        IF=0,286

44. Jakucs, E. (2002) Tomentella pilosa. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 141. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

45. Jakucs, E. (2002) Russula amoenolens. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 142. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

46. Jakucs, E. (2002) Lactarius controversus. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 143. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

47. Jakucs, E. (2002) Scleroderma bovista. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 144. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

48. Jakucs, E. (2002) Hebeloma ammophilum. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 145. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

49. Jakucs, E. (2002) Inocybe heimii. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 146. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

50. Jakucs, E. (2002) Tomentella subtestacea. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 147. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

51. Jakucs, E. (2002) „Quercirhiza alboviolaceae”. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 148. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

52. Jakucs, E. (2002) Xerocomus lanatus. In: Agerer, R. (ed.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. plate 149. Einhorn Vl. GmbH, Schwäbisch Gmünd

53. Jakucs E., Naár Z., Szedlay Gy., Orbán S. (2003) Glomalean and septate endophytic fungi in Hypopterygium mosses (Bryophyta) Cryptogamie, Mycologie 24: 27-37         IF=0,384

54. Jakucs E, Kovács G M., Agerer R, Romsics C, Erõs Z. (2005) Morphological-anatomical characterization and molecular identification of Tomentella stuposa ectomycorrhizae and related anatomotypes. Mycorrhiza 15: 247-258.    IF=1.87

55. Jakucs E, Kovács GM, Szedlay Gy, Erõs-Honti Zs. (2005) Morphological and molecular diversity and abundance of tomentelloid ectomycorrhizae in broad-leaved forests of the Hungarian Plain. Mycorrhiza 15: 459-470.    IF=1.87

56. Jakucs, E.,Csiha, I.  (2002-2004) Ektomikorrhiza vizsgálatok alföldi tölgyesekben. Erdészeti Kutatások, 91: 39-49.

57. Kovács G.M., Jakucs E. (2006) Morphological and molecular comparison of white truffle ectomycorrhizae. Mycorrhiza16: 567-574   IF=1.87

58. Kovács, G.M., Jakucs, E.,  Bagi, I. (2007) Identification of host plants and description of sclerotium of sclerotia of the truffle Mattirolomyces terfezioides. Mycological Progress 6: 19-26.

59. Erõs-Honti Z, Kovács GM, Szedlay G, Jakucs E (2008) Morphological and molecular characterization of Humaria  and Genea  ectomycorrhizae from Hungarian deciduous forests. Mycorrhiza 18: 133-143.     IF=2,079

60. Jakucs E, Erõs-Honti Z (2008) Morphological-anatomical characterization and identification of Tomentella ectomycorrhizas. Mycorrhiza 18: 277-285  IF=2,079
 
 
 

MEGHÍVOTT ELÕADÁSOK,TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK:

1. Kis-Tamás, A., Jakucs, E., Mikite, Gy. (1981): /1 RS, 2 RS/-2 nitro-1-phenyltrimethylene diacetate /EGYT 2248/, a novel fungicide  Proc. Brit. Crop. Protect. Conf. - Pests and Diseases, Brighton, 1981, 29-33

2.  Jakucs, E., Kis-Tamás, A. (1982): Investigation on the biochemical mode of action of fenitropan, a new fungicide. Congr. Pest. Chem. Kyoto, 1982

3. Gyurján, I., Nghia, N. H., Stefanovits, P., Turtóczky, I., Jakucs, E. (1986): Légköri nitrogént kötõ alga-baktérium mesterséges szimbiózisok  II. Növényi Sejtgenetikai- és Szövettenyésztési Szimpózium, Budapest, 1986

4. Szedlay, G., Jakucs, E., Bóka, K., Gyurján, I. (1994): Investigations on Hungarian Ganoderma lucidum strains. 12th Internat. Cortinarius Conf., Budapest, 1994

5. Jakucs, E.: (1994) Lignocellulose degrading ability and cellulase activity  of Ganoderma lucidum Karst. 12th Internat. Cortinarius Conf., Budapest, 1994

6. Bratek, Z., Jakucs, E., Király, I. (1994):  Establishment of in vitro mycorrhizal connection between black-locust (Robinia pseudoacacia) and Terfezia terfezioides  Internat. Symp. Biotechnol. Ectomycorrhizae , Urbino, 9-11 Nov. 1994, p. 66

7. Jakucs, E. (1995): Cellulase systems in fungi. Ludwig Maximilian  Universitat, München, 1995 május 27.

8. Jakucs, E., Bratek, Z. (1996): Mycorrhizae of some rare hypogeous fungi from Hungary  1st Internat. Conf. of Mycorrhizae, Berkeley, 4-9 Aug., 1996

9. Szedlay, Gy., Jakucs, E. (1997): A pecsétviaszgomba meghatározására alkalmas morfológiai bélyegek. IX.Magyar Növényanatómiai Szimpózium, 50-51, Szeged 1997

10. Jakucs, E. (1997): Az elsõ ektomikorrhizák leírása Magyarországról. IX.Magyar Növényanatómiai Szimpózium, 28-29, Szeged 1997

11. Magyar L., Jakucs E. (1997): A Fumana procumbens (Dun.) Gr. et Godr. ektomikorrhizái a bugaci homokpusztán. IX.Magyar Növényanatómiai Szimpózium, 84-85, Szeged 1997

12. Jakucs E., Bratek Z., Barna T. (1997): Ektomikorrhizák erdészeti alkalmazása. Tudomány Napja, Kecskemét, 1997 nov. 11.

13. Parádi, I.; Bratek, Z.; Takács, T.; Magyar,L.; Jakucs. E. (1998): Mycorrhizae of semiarid, sandy grasslands in Hungary. 6th Internat. Mycol. Congr. Jerusalem, 1998, p. 155

14. Szedlay, Gy.; Jakucs,E.; Boldizsár, I. (1998): Specific characteristics of Hungarian Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. strains and their biologically active ingredients. 6th Inernat. Mycol. Conf., Jerusalem, 1998. P. 63.

15. Jakucs, E.; Magyar, L.(1998): Ectomycorrhizae on Fumana procumbens (Dun.) Gr. & Godr. in a sandy area of Hungary. 2nd Internat. Conf. On Mycorrhizae, Uppsala, 1998.

16. Jakucs E., Bratek Z., Albert L. (1998): Duna-Tiszaközi fehér nyárak mikorrhizáinak vizsgálata. Tudomány Napja, Kecskemét, 1998 november 5.

17. Jakucs, E. (1999): Fungal symbioses. I. Magyar Mikológiai Konferencia, Budapest, 1999 május 28-30. (Acta Microbiol. Immunol. Hung. 46, 193-195)

18. Jakucs E., Magyar L. (1999): New ectomycorrhizae from Hungary. I. Magyar Mikológiai Konferencia, Budapest, 1999 május 28-30. (Acta Microbiol. Immunol. Hung. 46, 313)

19. Jakucs E., Majoros É. (1999): The ectomycorrhizae of Populus alba L. on the Hungarian Plain. I. Magyar Mikológiai Konferencia, Budapest, 1999 május 28-30. (Acta Microbiol. Immunol. Hung. 46, 314)

20. Jakucs, E. (1999): New Thelephoraceae mycorrhizae in Hungarian Populus forests. 13th International Congress of the Hungarian Society of Microbiology, Budapest, 1999 aug. 30-szept. 1

21. Jakucs E. (1999): Új Tomentella- ektomikorrhizák. X. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Debrecen, 1999 aug. 26-28

22. Majoros É., Jakucs E. (1999): A Lactarius controversus Pers. + Populus alba L. ektomikorrhiza. X. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Debrecen, 1999 aug. 26-28

23. Jakucs E. (1999): A Populus alba L. jellegzetes ektomikorrhizái a Magyar Alföldön. X. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Debrecen, 1999 aug. 26-28

24. Kovács G., Díez, J., Manjón, J.L., Jakucs, E. (1999) Scleroderma polyrhizum Gmel in vitro szintetizált ektomikorrhizája Quercus suber L.-en. X. Magyar Növényanatómiai Szimpózium. Debrecen 96-97

25. Jakucs, E. (1999): New Tomentella-mycorrhizae from Hungary. COST ACTION E6 EUROSILVA. Root-soil interactions in trees. Slovenia, Gozd Martuljek, September 1999

26. Kovács M.G., Jakucs, E., Manjón, J.L., Esteve-Raventós, F.,  Díez, J. (2001) Cortinarius hinnuleus ektomikorrhizájának anatómiai jellemzése. XI. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Keszthely, 56-57

27. Jakucs E.: A Fumana procumbens (Dun.) Gr. & Godr. ektomikorrhizái alföldi homoki gyepekben. Ökológia az ezredfordulón I. 169.o. MTA, Budapest, 2001

28. Jakucs E.: Alföldi erdõink jellegzetes ektomikorrhizái. II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, MBT Budapest, 2001 nov. 20-22. 95-98 o.

29. Jakucs, E., Kovács, M.G., Vágvölgyi, Cs.: Anatomical and molecular characterization of Tomentella ectomycorrhizae. 7th International Mycological Congress, Oslo, 11-17. 08. 2002

30. Jakucs, E., Kovács, M.G., Vágvölgyi, Cs.: Thelephorid ectomycorrhizae in forests of the Great Hungarian Plain. II. Magyar Mikológiai Konferencia, Szeged, 2002 05. 29-31.

31. Jakucs E. Különbözõ mikroszkópos módszerek kombinálása a mikorrhizakutatásban. Magyar Mikroszkópos Társaság Konferenciája, Balatonalmádi 2003 05. 29-30.

32. Jakucs E. Ektomikorrhizák biodiverzitás alföldi erdeinkben. 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllõ, 2003 08. 27-29. 122. o.

33. Erõs Zs., Kovács M. G., Jakucs E., Keresztes Á. Hármas szimbiózis a bükk (Fagus sylvatica) egy Lactarius fajjal képzett ektomikorrhizája és egy intracelluláris kolonizáló tömlõsgomba között. 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllõ, 2003 08. 27-29. 82. o.

34. Jakucs, E., Kovács, M.G., Erõs, Zs., Király, I. Anatomical and molecular characterization of the ectomycorrhizae of Tomentella stuposa (Thelephoraceae, Basidiomycetes). 14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Balatonfüred, Okt. 9-11, 2003

35. Erõs, Zs., Jakucs, E., Kovács, M.G. Ectomycorrhizal status of the hoary rockrose (Helianthemum canum (L.) Baumg.) 14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Balatonfüred, Okt. 9-11, 2003

36. Jakucs E., Kovács M.G., Erõs-Honti Zs. Új tomentelloid ektomikorrhizák alföldi lomboserdeinkbõl. Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004 évi nagygyûlése. Keszthely 2004 október 7-9.

37. Erõs-Honti Zs., Jakucs E. A Thelephorales rend molekuláris taxonómiai vizsgálata. Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004 évi nagygyûlése. Keszthely 2004 október 7-9.

38. Zsolt Erõs-Honti, Erzsébet Jakucs, Gyöngyi Szedlay, Gábor M. Kovács. A survey on the ectomycorrhizal community of  the „?serd?”, Bükk Mountains. 3rd Hungarian Mycological Conference, Mátraháza, May 26-27, 2005. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 52: 200-201.

39. Erzsébet Jakucs, Zsolt Erõs-Honti, Gyöngyi Szedlay. Ectomycorrhizae of Genea from Hungarian forest communities. 3rd Hungarian Mycological Conference, Mátraháza, May 26-27, 2005. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 52: 230-231.

40. Jakucs, E., Kovács, G.M. Morphological and molecular comparison of ectomycorrhizae of white truffles (Tuber spp.). 1st Central European Forum for Microbiology. Keszthely, October 26-28, 2005. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 52: 61. (suppl.)

41. Erõs-Honti, Z., Jakucs, E., Szedlay G. (2006) Ectomycorrhizae of Genea and releted taxa from Hungarian broad-leaved forests. Proc. 5th Internat. Conf. On Mycorrhizae, Granada, 2006. p. 122.

42. Jakucs, E., Kovács, GM, Erõs-Honti, Z. (2006) Morphological characteristics and molecular diversity of Tomentella ectomycorrhizae in deciduous forsts. Proc. 5th Internat. Conf. On Mycorrhizae, Granada, 2006. p. 128.

43. Jakucs E., Kovács M.G., Erõs-Honti Zs. (2006) A mikorrhizák ökológiai jelent?sége. (Plenáris el?adás) 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. Budapest. 10.o.

44. Erõs-Honti Zs., Jakucs E. (2006) Adatok a bükki ?serd? ektomikorrhiza-közösségér?l. 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. Budapest. 58.o.

45. Jakucs E, Kovács GM, Erõs- Honti Z (2008) Study of species composition of the ectomycorrhizal community of beech forests in Hungary. IV. Magyar Mikológiai Konferencia, Debrecen 2008. május 29-31. Acta Microbiol Immunol Hung 55: 201-202

46. Kutszegi G, Dima B, Erõs-Honti Z, Jakucs E (2008) Distribution and characterization of Bankeraceae (Basidomycota) species in Hungary. IV. Magyar Mikológiai Konferencia, Debrecen 2008. május 29-31. Acta Microbiol Immunol Hung 55: 213-214

47. Jakucs E (2008) Morphological-anatomical characters of Tomentella ectomycorrhizae. IV. Magyar Mikológiai Konferencia, Debrecen 2008. május 29-31. Acta Microbiol Immunol Hung 55: 200-201

48. Erõs-Honti Z, Kovács GM, Szedlay G, Jakucs E (2008) Molecular and morphological comparison of ectomycorrhizae of Humaria and Genea from Hungarian deciduous forests. IV. Magyar Mikológiai Konferencia, Debrecen 2008. május 29-31. Acta Microbiol Immunol Hung 55: 187
 

49. Jakucs E. (2008) A mikorrhizák szerepe a növények szárazságt?résében. Magyar Biológiai Társaság 27. Vándorgyûlése, Budapest. 61-65.o.
 

EGYÉB TUDOMÁNYOS ANYAGOK

1. Kis-Tamás, A., Mikite Gy., Cs. Jakucs , E., Kocsis, L. (1979): Mikróba ellenes, elsõsorban fungicid hatású növényvédõszerek, valamint eljárás a hatóanyagok elõállítására MSz 179 696

2. Jakucs, E. (1981): A fenitropán hatása a Fusarium oxysporum egyes anyagcserefolyamataira  Egyetemi doktori értekezés, ELTE

3. Jakucs, E. (1989): A fenitropán biológiai hatásmechanizmusa  Kandidátusi értekezés, Budapest

4. Jakucs, E.: Különbözõ gombák cellulóz- és ligninbontó enzimrendszereinek összehasonlító vizsgálata  OTKA pályázat zárójelentés, 1992

5. Jakucs, E. Ektomikorrhizák az egyetemi oktatásban és kutatásban. AMFK pályázat zárójelentés. 1996

6. Jakucs, E. Ektomikorrhiza rendszerek minõségi vizsgálatára alkalmas tudományos-módszertani bázis létrehozása. MKM pályázat zárójelentés, 1997

7. Jakucs E. (1998): Kiskunsági fehér nyárasok ektomikorrhiza viszonyainak feltárása. KEFAG Zárójelentés

8. Halász K.; Bratek Z.; Jakucs E.; Albert L.; Csiha I. (2000): Ökológiailag stabil szikfásítás. In: Horváth B. (szerk.): Kutatói Nap 1998-1999. Baja-Kecskemét-Sopron. Alföldi Erdõkért Egyesület, pp. 91-93.

9. Barna T., Jakucs E., Bratek Z., Szántó M. Az erdõsítések eredményességét fokozó közös mikorrhiza kutatások az ESZK-ERTI-ELTE részvételével. Gondolatok az erdõvédelemrõl az ezredfordulón.169-178. ERTI Budapest 2001.

10. Jakucs E., Kovács M. G., Takács T. (2004) A mikorrhizák mezõgazdasági alkalmazásának természetvédelmi problémái. KTH háttértanulmány
 

ISMERETTERJESZTÕ TEVÉKENYSÉG
 

1. Jakucs, E. (1993): Ismerjük-e a gombákat?  Természet Világa 124, 305-308

2. Jakucs, E.: Részvétel a Magyar természettudományi Múzeum “Gombavilág” c. kiállításának rendezésében, 1993

3. Jakucs, E. (1994): Változó algakép  Természet Világa 125, 358-361

4. Jakucs, E., Lovas, B.: A gombavilág formái (oktató videofilm)  (1995)

5. Jakucs E. (1995): A mikológia helyzete a magyar felsõoktatásban  Budapesti Közegészségügy 27, 176-178

6. Jakucs, E. : A gombák sokszínû világa (oktató videofilm) (1996)

7.  Jakucs E. (1996): Gyógyító gombáink. Természet Világa 127, 547-550

8. Jakucs, E. (1997): Egy kölcsönösen elõnyös kapcsolat: a mikorrhiza. Természet Világa 128, 263-265

9. Jakucs, E (1998): Gombaélet a homokon. Term. Világa. 129, 24

10. Jakucs E. (1999): Mérges gombák - gombamérgezések. Természet Világa. 130: 394-397

11. Jakucs E. (2003) A mikorrhizák erdészeti alkalmazásának perspektívái és veszélyei. Erdészeti Lapok 138: 136-137.

12. Jakucs E. (2003) Gyógyító gombáink. Magyar Gomba 7:10-14.

13. Jakucs E. (2005) Mikorrhizák alkalmazása az agráriumban I. A mikorrhizák szerepe a természetes és mesterséges ökoszisztémákban. Gyakorlati Agrofórum 16 (9), 56-58

14. Jakucs E., Barna T. (2006) Mikorrhizák alkalmazása az agráriumban IV. Az ektomikorrhizák erdészeti célú felhasználása. Gyakorlati Agrofórum 17 (3) 75-78

15. Jakucs E, Kovács M.G. (2006) Mikorrhizák alkalmazása az agráriumban (VI). A mesterségers mikorrhizálás hazai alkalmazásának lehet?ségei és problémái. Gyakorlati Agrofórum 17/9: 74-74