CURRICULUM VITAE
     PROF. DR. BÖDDI BÉLA


Tanulmányok, elõmenetel
 1975 Diploma: Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Természettudományi Kar, Budapest,
      Biológus szak
 1977 Egyetemi doktor (Növényélettan) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Disszertáció: Protoklorofill formák tanulmányozása szilárd film moedellrendszerben és in vivo
 1985 Kandidátus
        Disszertáció: Protoklorofill formák spektrális tulajdonságai és szerkezete in vivo és
modellrendszerekben
 1996 Habilitáció: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 2000 MTA doktora
Disszetáció: A molekuláris kölcsönhatások szerepe a NADPH:protoklorofillid oxidoreduktáz aktivitásában
 2000 Doctor Honoris Causa of the Göteborg University, Sweden
 2005 A Svéd Királyi Tudományos és Mûvészeti Társaság külföldi tagja

Tudományos társaságbeli tagság
 Magyar Biofizikai Társaság.   1977-tõl
 Magyar Növényélettani Társaság  1990-tõl
 Európai Növényélettani Társaság       1990-tõl
 Európai Fotobiológiai Társaság  1986-tól
  Nemzeti képviselõ   1991-tõl
 National Geographic Society   l996-tól
 Nemzetközi Fotoszintézis Társaság  1996-tól
 Skandináv Növényélettani Társaság  2005-tõl

Ösztöndíjak, fontosabb tanulmányutak
 1975-1977 Ösztöndíjas gyakornok (Oktatási Minisztérium)
 1986: 4 hónap: Yamada International Scientific Foundation, Japan
 1988: 4 hónap: Swedish Institute and NFR:  University of Göteborg
 1989-1990: 12 hónap Swedish Institute and NFR:  University of Göteborg
 1992: 4 hónap: Swedish Institute at University of Göteborg
 1995: 7 hónap: Associate Professor at I.C.U. Tokyo Japan

Munkahelyek
 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényélettani Tanszék 1975-2000
    Növényszervezettani Tanszék 2000-tõl
  Elõmenetel: gyakornok: 1975-1977
           tanársegéd: 1977-1978
           adjunktus:  1978-1987
           docens:   1987-2000
           egyetemi tanár:   2000 júniusától
Jelenlegi státusz:egyetemi tanár, a Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszékének vezetõje az Eötvös Loránd Tudományegyetem
A Biológiai Intézet igazgatóhelyettese

Oktatás
Alapkurzusok:
Növényélettani gyakorlatok és Növényélettan fõkollégium oktatása 1975-2000
Növényszervezettan (magyarul és angolul)
Gyógyszerészi növénytan
Speciális kollégiumok (egyetemi alapképzés és doktori iskolai képzés):
Writing Scientific papers in English
Növényi anyagok spektroszkópiája
A fotoszintézis és evoluciója
Egyéb:
Angol szaknyelv

Kutatás
A NADPH:protoklorofillid oxidoreduktáz natív szerkezetének vizsgálata, a plasztisz-differenciáció és plasztiszmûködés összefüggéseinek tanulmányozása. Biofizikai (77 K spektroszkópia, lézerspektroszkópia), biokémiai, sejttani, szerv- és szövettenyésztéses eljárások alkalmazásával. Az etioplasztiszok kialakulásának, differenciálódásának és a zöldülés folyamatának a vizsgálata a természetes mintákban: rügyekben, termésekben, magokban.